Việc chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; từ lâu đã là một lựa chọn cho nhu cầu chiếu sáng trong nhà và sân vườn.